Bewerkingen

De foto's op deze pagina zijn niet door ons gemaakt maar wel, op verzoek, door ons bewerkt.

In de meeste gevallen gaat het om 'oude', vervaagde en beschadigde foto's maar soms krijgen we ook foto's waar iemand 'uit' gehaald moet worden.

Heb je ook zulke foto's en/of oude dierbare foto's die je opgeknapt wilt hebben, informeer dan eens bij ons wat mogelijk is.


 

Wij behouden ons het recht voor alle door ons in opdracht gemaakte foto's eventueel te gebruiken voor promotie op social media, onze website of andere promotiedoeleinden ten behoeve van HaCoFotografie. Mocht je dit niet willen dan kun je dat vooraf  tijdig aangeven. In opdracht gemaakte fotobestanden zullen nooit ter beschikking worden gesteld voor gebruik door derden, of alleen in overleg hierover. Niets van deze site mag gekopieerd of gepubliceerd worden zonder toestemming.